Home

Matematika 3. třída testy

Matematika 3. třída Matematika 3. třída. Násobení a dělení 6. Vyhledávání a přiřazování násobků čísla 6. Hravé procvičování. Slovní úlohy pro 3.třídu Matematika ø 80.9% / 10326 × vyzkoušeno; Malá násobilka Matematika ø 90.5% / 46107 × vyzkoušeno; Matematika 1.třída(3.) Matematika ø 94.4% / 560 × vyzkoušeno; Jednoduchá matematika =D Matematika ø 93.4% / 392 × vyzkoušeno; Matematika(3.) Matematika ø 95.7% / 798 × vyzkoušeno; Český Jazyk - 3.

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 3. třídy - matematika, český jazyk Popis Nabídka testů a objednávka Diskuse. Srovnáni Uzavřené úlohy. Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný.. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Matematika 3. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. Pololetní práce z matematiky pro 3. ročník. Obsahuje: příklady na násobilku, sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, slovní úlohu, z geometrie - vrcholy a strany trojúhelníka a poznávání geometrických útvarů. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly Matematika - pololetní práce.doc Matematika. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Matematika 3.ročník. Matematika 5.ročník. Matematika 2.ročník. Matematika 1.ročník Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

3. Petr20 - 19 cvičení MATEMATIKA - PROSINEC 2020 - 1. Eliska, Žďár nad Sázavou - 100%, 0:41 Více... Pro plnou funkčnost našich stránek je zapotřebí aktualizovat souhlas se zpracováním osobních údajů a s podmínkami registrace. V případě, že takto neučiníte nejpozději 25. 5. 2018, veškeré Vaše osobní údaje. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK: Číslo a početní operace: Násobilka: Žák: - používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl - násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek - násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel - používá závorky při výpočtec

Úvod > Základní škola > Digitální učební materiály > Matematika > 3. třída. 3. třída. 3. třída - Čtvrtletní písemná práce z matematiky. 3. třída - Násobení a dělení číslem 6. 3. třída - Násobení a dělení číslem 7 3. třída - Násobení a dělení číslem Matematika - 1. až 2. třída 15 Převody jednotek 10 Lomené výrazy a lineární rovnice 10 Matematika pro 2.třídu 15 Albert Einstein 15 Malá násobilka 15 Matematika - narocnejsi 15 Počítání pro prvňáky 15 Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užit. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání Matematika Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk. 1 2 3. Direct/Indirect speech. Cvičné testy (na doma) Passive voice. Závěrečný test z ČJL (9. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (8. třída) Cvičné testy (na doma).

Testy - Matematika 7. třída, řešení Testy - Matematika 9. třída , řešení V žádném případě se nejedná o testy , které byly vytvořeny www.scio.cz , s.r.o. Autor těchto stránek nezodpovídá za kvalitu a obsah testů, a zříká se tak veškeré zodpovědnosti spojené s nimi Matýskova matematika 1. a 2. ročník - Aktualizované vydání 26.2.2020 Metodický průvodce k Matýskově matematice 6. díl - aktualizované vydání 2019 20.2.2020 Vánoce 2019 17.12.201

Matematika 3. třída - skolakov.e

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Matematika 1.ročník. Matematika 5.ročník. Matematika 3.ročník. Matematika 2.ročník Test z matematiky ZŠ - úroveň 2 - zadání, řešení Vybráno z domácích úkolů - 5. třída Zadání je k dispozici zdarma, řešení je dostupné pouze pro předplatitele Matematika hrou . Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Číselné řady; Sčítání a odčítání 3. třída; 4. třída; 6. třída; 7. třída; Matematika - Úvodní stran

Test: Test - matematika - 9. třída. Bodování: Všechny úlohy jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý. Matematika -3. třída - Násobení a dělení 0 - 10. Prvouka- 3. třída - Krajina v okolí domova - Rostliny - Houby. Nezapomeň sbírat!!! Žáci dostali za úkol v rámci Prvouky a PČ sbírat podzimní plody, větvičky aj. Do školy si vše přinesou Test pro záky 4. ročníku obsahuje základní noperace (+,-,.,:) a 4 slovní úlohy. Autor: Mgr. Michaela Špačková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení další materiály k tomuto očekávanému výstupu

Párové souhlásky. PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK: Věta, souvětí. URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ: URČOVÁNÍ DRUHŮ VĚT : Vyjmenovaná slov 5. třída Český jazyk test Ukázkový (ZDARMA) 5. třída Matematika test Ukázkový (ZDARMA)-----7. třída Český jazyk test Ukázkový (ZDARMA

JČ - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ / 17.6. Závěrečné opakování z českého jazyka1.doc (45568) TAHÁK.docx (14239) - můžeš použít / pak vlep do červeného sešitu s vyjmenovanými slovy / PŘEHLED VYJMENOVANÝCH SLOV.docx (92302) - můžeš použít / pak vlep do sešitu s vyjmenovanými slovy / PŘEHLED SLOVNÍCH DRUHŮ.docx (87085) - můžeš použí © Scio ® 2015 5 Matematika - ukázkový test −−−− 5. třída 15. Houba ř m ěl v košíku 110 hub. H řib ů m ěl o 36 kus ů mén ě než kozák ů. (B) 3 (C) 4 (D) 5 Pokud k neznámému 28. 2 2 2 3 2 9 3: 3 x y x y yx x x y − + − Jaký je výsledek uvedeného výpo čtu pro x = 3 a y = −2? (A) −152 (B) −2 (C) 2 (D) 22 5 29. Rovnoramenný trojúhelník má základnu délky 6 cm a rameno má délku 5 cm. Jaký je obsah tohoto trojúhelníku? (A) 30 cm 2 (B) 20 cm 2 (C) 15 cm 3.A TŘÍDA. MZŠ Velký Osek. Naši sponzoři. Menu. Akce naší třídy. Akce v 1. třídě hlásková stavba slova - vysvětlení, dole test - 4 otázky Pravopis u,ú,ů,i,y - procvičován Matematika násobení a dělení 2 - hravé procvičován. Matematika pro 3. třídu Sčítání a odčítání do 100 83 - 55 = 28 Tisk do PDF. Sčítání a odčítání do 1000 (pod sebou) 835 -551 284 Tisk do PDF

Matematika Testy - Cvičení z matematiky. Anglická gramatika. Fyzika Testy - cvičení z fyziky. Chemie názvosloví a testy. pro Rodiče pro Školy Kontakt. čeština. english už si nemyslím že je 1.třída snadná). V neposlední řadě oceňuji ten rozsah. Jedna z mála aplikací, která vás dokáže vytrvale trénovat po několik. 3. třída - 4. třída - 5. třída - 6. třída - 7. třída - 8. třída - 9. třída. Připravili jsme domácí alternativu k našim dlouhodobých kurzům. Ve stanovený čas na Vás čekají naše krátké testy a my, vyučující matematiky a českého jazyka. Internetové soutěž 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída Geometri Začít test O této kapitole Třeťáci se rozeznávají a popisují vlastnosti geometrických útvarů, používají pojmy přímky, polopřímky a úsečky, rovnoběžky, kolmice, porovnávají, měří a odhadují délku

Učebnice ZŠ testy z matematiky 9 třída a němčina - inzerce

2. a 3.třída Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz https://redmonster.cz/ kurzy všech předmětů po dobu uzavření škol zdarm Diktát - souhrnný diktát 3. třída (1) Diktujte a doplňte chybějící písmena. Toulavý pes. TESTY 2018 český jazyk: Přijímací zkoušky z ČJ: desetinná čísla Diktáty dělení malá násobilka matematika matematiky násoben. 1. třída-2. třída Test - matematika všechno 3. třída-4. třída-5. třída-6. třída-7. třída-8.třída-9.třída Test: Test - matematika - 5. třída. Bodování: úlohy 1 až 10 jsou za 2 body, úlohy 11 až 20 jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání. Druhá mocnina desetinných čísel zpaměti. Zpět na obsah-0,3

ABECEDA PÍSMENO CH | Abeceda, Učení, VzděláváníTESTY: zjistěte, kam až sahají vaše matematické znalostiMatematika | Čtvrtletní písemné práce

3. třída - Matematika. Učivo 30. 11. - 4. 12. Písemné odčítání s přechodem přes desítku (třídní diskuse nad různými algoritmy písemného odčítání), procvičování písemných algoritm Diagnostický test. Délkové jednotky, práce s měřidly, odhady,. Opakování 6-9 třída TEST 1 A utomatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma vznik MATEMATIKA 6-9 ROČNÍK. Násobení, slovní úloha, zlomky, hodiny a další. VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZD

Což takhle si dát nějaký test? Náhodně vybrané testy. Název: Kultura - svět v 2.pol. 20. století. Předmět: Dějepis. Třída: 9. Téma: Matematika pro prvňáčky Výukový web ZŠ Loučná. Vstupní testy - Matematika. Základní škola 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 5. třída CERMAT 6. třída 7. třída 7. třída CERMAT 8. třída 9. třída 9. třída CERMAT. Střední škola 1. ročník pro učilišt.

Příklady pro 3.třída malá násobilka (1) 5x5= 6x4= 7x3= 8x2= 9x1= 3x3= 4x4= 7x3= 6x5= 3x8 Procvičování 3.třída. Houby - test. Květiny - test. Ptáci - test , Ptačí krmítko - video o našich ptácích u krmítka. Stromy a keře. Orientace v krajině. Lidské tělo. Živočichové. Zuby. Potravní řetězec. Škola hrou - výukový program. Přírodniny a lidské výrobky. Skupenství láte Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot

Online testy pro žáky 3

Matematika. Nabízíme odkazy na domácí i zahraniční stránky. Pro lepší orientaci: addition = sčítání, subtraction = odčítání, multiplication = násobení, division = dělení. I.Cvičení Sčítání a odčítání a) do 1 3.třída ZŠ matematika. Učebnice matematiky pro 3. ročník ZŠ. V nabídce máme učebnice a pracovní sešity z nakladatelství Nová škola, SPN, Prodos a mnoho dalších. Počítání do tisíce, dělení a první geometrii zvládnou vaše děti s učebnicemi od nás lehčeji HAMPLOVÁ, Petra. Matematika - čtvrtletní práce 2. ročník. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 03. 11. 2011, [cit. 2020-12-02]

DUMY.CZ Materiál Opakovací test z matematiky - 3. roční

Další testy Matematika pro 1. třídu 11 matematika Matematika pro 5. ročník 10 matematika Značky prvků 1 12 chemie Kořen, stonek, list 15 biologie. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie; Český jazyk; Dějepis; Film; Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užit. Pracovat budeme se školním sešitem a s pracovními sešity 1 a 2. Během týdne vás čeká test online. Práce na středu a čtvrtek: PS 1, strana 85 celá, 87/1, 4, 6. Dobrovolné úkoly: zelený PS, 176/A-6 (lze vypčítat polovinu tětivy pomocí Pythagorovy věty), 188/A-5, 191/A-3 (s kalkulačkou). Test - bude hodnocen Poet přčíklad ů je v poměru 1 : 3 : 2, v pořadí geometrie : aritmetika : stereometrie. Kolik příkladů z aritmetiky má Karel vyřešit, jestliže celke

Matematika 3. třída :: ŠKOLÁKO

 1. Týden 16. 11. - 20. 11. 2020 . Hezký den, tento týden Vás čeká test na druhou mocninu a odmocninu.Odkaz na test je ZDE. Test vyplňte nejpozději do konce tohoto týdne.. Tento týden se také začneme bavit o novém učivu - Pythagorově větě.Na odkazu níže je uveden pracovní list, ve kterém najdete zápis teorie do školního sešitu (můžete vytisknout a nalepit) a také dva.
 2. 3) Poslední 3 testy - po vypracování testu si zadejte kontrolu a vyhodnocení mi ofocené zašlete na mail nebo messenger (můžete si test nejprve vyzkoušet a zaslat mi až výsledek, se kterým budete spokojeni :) ) A) MATEMATIKA - 9. třída - od 23. 3. do 8. 4. 202
 3. TEST MATEMATIKA 9.třída (2019) www.prijimacky-beroun.cz. Počet úloh: 15. Maximální počet bodů: 25. Příklad: 1 1 bod. Určete číslo, které musíme odečíst od výrazu níže abychom získali číslo 1
 4. Matematika 4. třída. Násobení a dělení. Mimo obor násobilek Matematika hrou i tradiční procvičování počítání. 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Reveal Correct Response Spacebar. Matematika, 4. třída. 1 team 2 teams 3 teams 4 teams 5 teams 6 teams 7 teams 8 teams 9 teams 10 teams 11 teams 12 teams 13 teams 14 teams 15.
 5. Učebnice a pracovní sešity z nakladatelství Didaktis. Učebnice pro I. a II. stupeň základních škol a střední školy. Přehledně roztříděné do jednotlivých kategorií. Kompletní sortiment známého nakladatelství učebnic máme skladem. Jsme Váš spolehlivý dodavatel učebnic

Matematika - pololetní práce pro 3

Matematika 9. třída Informatika Angličtina 2.B Kontakt Kontakt. Mgr. Blanka Vojáčková. blanka.vojackova@zsuobory.cz. Přivítání > Matematika 8.A > úkoly a testy. úkoly testy. ve středu 7.10. diktát na mocniny a odmocniny ve čtvrtek 1.10. rychlý diktát na mocniny. na středu 23.9. PS 4/1,2,3 dodělat MATEMATIKA - násobilka 2,3, 4,5 , přímka, křivka, rýsování úseček, SUDÁ A LICHÁ ČÍSLO ČESKÝ JAZYK -, TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY NA DIKTÁT, procvičit podstatná jména, slovesa - znát formulku a také rozlišit podstatné jméno č. 1 a sloveso č.

Prezentace tříd - Základní škola a mateřská škola, Hlušice

Luštěnky Matematika 3

Cvičení z matematiky online - 2. třída. Počítání pro druháky hravou formou - za spočítané příklady sbírejte zvířatka a na konci rozbalte dárek. 1. Sčítání a odčítání 2. třída Sčítání a odčítání do 20 Sčítání a odčítání d 11. 2020 bude on-line test na porovnávání zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině. Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 22/cv. 9 libovolným způsobem. Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla. do školního sešitu si napiš nadpis Desetinné zlomky a opiš si rámeček ze str. 24 v učebnic 2. třída - Slovní úlohy na sčítání bez přechodu desítky 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítky 2. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 2. třída - Závěrečná písemná práce z matematiky 2. třída - Slovní úlohy typu o x a více 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítk matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

9

On-line cvičen

 1. 3. týden. SOUSTAVA DVOU LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI. projít si úlohy 10 a 11 na str. 10; do šk. sešitu vypracovat cv. 12 na str. 1
 2. . Kolik existuje dvojic prvočísel, která se liší o 1? Svou odpověď zdůvodněte. 0 Zobrazit video. Malý rozdíl prvočísel: řešení × Pro zobrazení řešení musíte zakoupit předplatné. Zavřít. Testy splněno na -
 3. NĚMECKÝ JAZYK - 8. třída. 5. týden 2020/2021. 4. týden 2020/202
 4. Co by měl žák umět. Zlomky. Uvést daný zlomek na základní tvar. Porovnat dva zlomky. Zobrazit daný zlomek na číselné ose. Určit společného jmenovatele dvou až tří zlomků

matematika. PS str 22/ 3 dodělat , sloupce vpravo 23/ 5, 6. učebnice str 44 - udělej si test - shrnutí učiva Nejdříve si můžete procvičit na zkoušku na cvičení on - line český jazyk - 5. třída - stavba slova - předpony s z vz..... bez přihlášení můžete plnit plno cvičení Matematika 3. třída. Tabulka násobků > - pomůcka pro procvičování malé násobilky (vytiskněte, (pomůcka pro řešení, 1 strana - vytiskněte) Slovní úlohy (test, v testu je vždy 5 slovních úloh) cv. 1 > - (sčítání a odčítání do 100) cv. 2 > - (sčítání a odčítání do 100) cv. 3 > - (sčítání a odčítání. Matematika - učebnice (bílá- do ní nic prosím nevyplňovat) str.: 52 a 53 A ze str. 52 vypočítej a vyřeš cvičení 5,6,7 Matematika - pracovní sešit (šedý- do něj se píše) str.: vyplň str.4

3Vrtuľník - vyfarbovanie podľa číselBydžovská klávesnice - Základní škola a mateřská školaTesty - PRAVOPIS :: Čeština on-line

3.třída ZŠ a ZUŠ Žlutice. Procvičování . http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html. http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.htm Knihy&Škola > Základní škola > 1.stupeň > 3.ročník > Matematika > Procvičujeme - 3. třída Matematika. Matematika Balíček prvňáčka Balíček pro náročné prvňáčky Se základní výbavou IQ testy Praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení 169,00 K pokud máš 34-30 bodů máš 1, za 29-25 bodů máš 2, 24-18 bodů 3, 17-12 bodů 4 a 11 bodů a méně 5. Pracuj poctivě sám a popros rodiče, aby ti změřili čas. Vyměřený čas by neměl přesáhnout 45 minut. Výslednou známku mi nezapomeňte poslat mailem. PRACUJ SÁM A NEPODVÁDĚJ! POSLÁNO NA MAIL VE WORDU-LÉPE SE TISKN Čtvrtek 3.12.2020. Český jazyk: VS po B, L + DÚ uč. str. 83/ 2a + diktát; Matematika: DÚ M2 str. 29/9 + opakování násobilky, sčítání a odčítání do 1000, zaokrouhlování na desítky a stovky Anglický jazyk: AJ 1 (p. uč. Švancarová - dívky): opakování prob raného učiva + v pátek tes PS str.15 cv. 1,3,4, str. 17 cv. 1a) str.18 cv. 1,3,4 Anglický jazyk Poslech a naučení se textu písně na straně 16 v učebnici, zápis slovíček ze strany 16 na papíry včetně překladu a výslovnosti, stranu 18 v pracovním sešitě Moje třída (My classroom) - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

 • Truhlarska ulice plzen.
 • Retro modré trenýrky.
 • Tvrdnutí břicha ve 20tt.
 • Beatles členové.
 • Gluteus maximus.
 • Daddy yankee information.
 • Mcdonald hradec králové aupark.
 • Program rozhlas.
 • Maringotka wc.
 • Denaturace bílkovin.
 • Pistole na krtky.
 • Medved uhersky brod.
 • Projekt azorian.
 • Tatra historie.
 • Kování pro lámací dveře.
 • Parazit giardia lamblia simptomi.
 • Bmw f 650 gs technické parametry.
 • N lacrimalis.
 • Prazdne nabojnice.
 • Ip kamera s teploměrem.
 • Ms v hokeji do 20 let 2018 soupiska.
 • Smoothie banan.
 • Lexus lc 500 recenze.
 • Sytost barev windows 10.
 • Pronajem salonu ostrava.
 • Tim burton's big eyes.
 • Danar.
 • Dirt devil lidl test.
 • Společný jmenovatel s neznámou.
 • Vodní dýmka bazar.
 • Hydrangea starburst.
 • Motorkari.cz forum.
 • Těhotenské focení praha 4.
 • Úniková hra jihlava řezník.
 • Zelene srdce vyznam.
 • Černobyl příběhy.
 • Warcraft knihy v cestine.
 • Don't stop olamide.
 • Spádový profil do sprchového koutu.
 • Citáty za dobrotu na žebrotu.
 • Arcgis.