Home

Neoficiální státní symboly

Symboly současné České republiky «Vlast

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Státní symboly a jejich používání upraví zákon. Dalšími neoficiálními symboly naší Vlasti je i Lípa srdčitá a korunovační klenoty Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Neoficiální symboly České republiky. Důležitými neoficiálními symboly České republiky jsou české korunovační klenoty.Tyto insignie tvoří koruna, jablko a žezlo. Svatováclavská koruna je historickým symbolem Českého státu. Byla zhotovena pro korunovaci českého krále Karla IV., která se konala dne 1. září 1347. Američané mají svou ústavu jako svůj obecný, neoficiální symbol - ostatní, ty oficiální státní symboly - vlajku, pečeť či hymnu ponechává jejich ústava na úpravě Kongresem. Naše ústava však v tomto ohledu prostor zákonu, minimálně co se výčtu týče, nedává - ve svém 14 Státní symboly určuje Ústava České republiky jako oficiální a nezaměnitelné označení suverenity. Představují soubor znamení vycházejících z historických tradic státu, jeho územního vývoje i státoprávní povahy a navenek jej reprezentují. Velký státní znak. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít se čtyřmi poli Neoficiální státní symboly: •Korunovační klenoty Které jsou státní symboly České republiky? 2) Vypište si je do svého sešitu. Některé si zakreslete. 3) V týmu si zazpívejte hymnu České republiky. 4) Zapište si, kde jste viděli velký a malý státní znak Státní symboly jsou (obvykle) zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost a které jsou jedním z formálních projevů jeho státnosti. Státními symboly se stát prezentuje i ve vztahu k jiným státům, vyjadřuje jimi svou historii, územní vývoj, státoprávní povahu, případně i národní identitu

STÁTNÍ SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY PRACOVNÍ LIST Státními symboly podle Ústavy České republiky jsou: Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu Státní symboly Slovenské republiky jsou stanoveny zákonem NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. Státní symboly. Slovenské státní symboly jsou celkem 4: Neoficiální symboly.

DUMY.CZ Materiál Neoficiální státní symboly

Ústavní pořádek České republiky: Neoficiální symboly České

Vlastní státní symboly pro českou část Československa byly poprvé stanoveny ústavním zákonem České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky, který byl účinný současně se zákony č. 163/1960 Sb. a později 102/1990 Sb., které upravovaly státní symboly celého Československa Velký státní znak. Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech . veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizuj Dokáže vyjmenovat a popsat oficiální i neoficiální státní symboly, ví, kdo tvoří Radu katedrály. Metodické poznámky: Materiál lze použít při výkladu nového učiva a při frontálním opakování se třídou 2. Státní symboly vlajka: Vlajka VB, známá také jako vlajka unie. Současná podoba vlajky přetrvává od roku 1801, kdy byla mezi Irskem a Velkou Británií uzavřena unie. Skládá se z červeného kříže Sv. Jiří (patron Anglie), který je lemován bílým křížem Sv. Patrika (patron Irska)

Státní symboly ČR: Jejich historie a význam - Ústav práva

 1. Státní symboly= předměty, které si stát ustanoví jako své oficiální a nezaměnitelné označenívycházejí z tradic státuoficiální: znak, vlajka, barvy, pečeť, hymna x neoficiální: insignie (= korunovační klenoty)Státní znakVelký státní znaktvar erbu4 pole:1. a 4. pole -> stříbrný český dvouocasý lev - ve skoku, zlatá zbroj (= jazyk, drápy) a zlatá korunka.
 2. Interaktivní výklad:státní symboly ČR,oficiální, neoficiální, ukázk
 3. Klíčová slova: Státní symboly, neoficiální státní symboly Jméno autora: JUDr. Božena Dolejská Škola - adresa: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Anotace cílem je seznámit žáky s pojmem vnitřní správa a její organizaci v rámci veřejné správy.
 4. V první kapitole jsou vymezeny státní symboly České republiky dle zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky a neoficiální symboly České republiky, jako jsou české korunovační klenoty, národní strom, heslo na vlajce prezidenta republiky, atd.. Tyt

NEOFICIÁLNÍ ČESKÉ STÁTNÍ SYMBOLY. korunovační klenoty - koruna, žezlo, jablko, uloženy ve Svatováclavské kapli; lípa jako státní strom; Funkce státu VNITŘNÍ FUNKCE STÁTU. bezpečnostní; právní - zajištění vymahatelnosti práva; ekonomická - stát zasahuje do tržní ekonomiky; sociáln Další zákonné a neoficiální formy symbolizující ČR. Státní svátky. Státní vyznamenání. Ostatní. Prameny. 7. Československá a česká státní idea - obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR. Upravit. Československá a česká státní idea STÁTNÍ SYMBOLY. • NEOFICIÁLNÍ - dány. tradicemi, historií. • Který z těchto symbolů patří. • Jak lze získat státní občanství našeho státu? Úkoly pro žáky II. • K čemu slouţí státní symboly Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > S > Státní symboly

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Antarktida - státní vlajky zemí a symboly států. V Antarktidě neleží žádná země světa, správa území je pouze rozdělena mezi některé země. Z tohoto důvodu je zde pouze jedna vlajka - neoficiální symbol, obrázek - vlajka Antarktidy Mezi státní symboly patří: velký státní znak, malý státní znak, státní vlajka, státní barvy, prezidentská standarta, státní pečeť a státní hymna. Jako neoficiální státní symboly jsou brané taky korunovační klenoty Státní symboly. Obory. Ústavní právo (4193) Stát, ústavní právo (1075) Státní občanstv. Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu

Státní symboly České Republiky Barbora Žampachová Státní symboly: Velký státní znak Malý státní znak Státní barvy Státní vlajka Vlajka prezidenta republiky Státní pečeť Státní hymna (1. sloka písně Kde domov můj) Velký státní znak Vnější reprezentace státu, označení státních budov Lev - Čechy Šachovaná orlice - Morava Černá orlice - Slezsko Velký. Ostatní symboly - neoficiální, ale tradiční • České korunovační klenoty soubor předmětů, které sloužily jako odznaky (insignie) vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci. Souprava zahrnuje tyto součásti: • Svatováclavská koruna • Korunovační kříž • Královské jablko • Žezl

Státní symboly Slovenska – Wikipedie

Státní symboly - Pražský hra

 1. NEOFICIÁLNÍ SYMBOLY. neoficiální státní symboly - české korunovační klenoty - národní strom - lípa. ČESKÁ REPUBLIKA. ČR je . DEMOKRATICKÝ STÁT. POKUS SE VYSVĚTLIT POJMY: Demokracie. Diktatura. Totalita - popiš, jaký je mezi nimi rozdíl. DEMOKRACIE = vláda lidu
 2. Symboly české státnosti • podle čl. 14 Ústavy ČR jsou státními symboly velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta, státní pečeť a státní hymna. Tyto symboly byly schváleny Českou národní radou v prosinci 1992 a nabyly účinnosti 1. 1. 1993 jako zákon č
 3. neoficiální státní symboly. české korunovační klenoty. národní strom - lípa. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. 4.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupe

Jsou oficiální a neoficiální. Oficiální symboly zahrnují státní znak, erb, vlajku a hymnu. Kdy se poprvé objevily? Co to znamenají? Jaké jsou rostlinné symboly zemí světa? Co dělaly první vlajky a co bylo znázorněno na prvním ruském erbu? Dále zvažte nejzajímavější a nejobvyklejší symboly zemí a měst na světě STÁTNÍ SYMBOLY ČR. Tradiční symboly (neoficiální) - české korunovační klenoty, lípa srdčitá (národní strom) VELKÝ STÁTNÍ ZNAK -čtvrcený štít: STÁTNÍ SYMBOLY. STÁTNÍ BARVY - trikolóra, bílá, červená a modrá, bílá barva symbolizuje čistotu,. Skladba oslavuje krásu naší vlasti a není divu, že se postupně stala velmi oblíbenou. V bouřlivých 60. letech 19. století se pak stala neoficiální, státní mocí často zakazovanou, českou národní hymnou, a bylo proto přirozené, že po vzniku Československa v roce 1918 byla vybrána za státní hymnu nové republiky

 1. Státní symboly dané ústavou jsou vlajka, velký a malý znak, standarta prezidenta a národní hymna. Obsah. Hymnou Státu Gymnázium je první z deseti slok neoficiální studentské hymny Gaudeamus igitur. Používá se původní latinský text od Christiana Wilhelma Kindlebema, existuje však i česká verze..
 2. Symboly. Hymna. Velký a malý Státní znak. Vlajka. Vlajka prezidenta republiky. Státní pečeť . Státní barvy (trikolora) Hymna. Používá se od rozpadu Československa (1992) převzata z první sloky písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Neoficiální znaky ČR
 3. Znáte stromy jako národní symboly států? Národní strom je většinou neoficiální symbol země a často má původ již ve starých náboženstvích. Víte, k jakému státu patří který strom? Národní strom je většinou neoficiální symbol země a často má původ již ve starých náboženstvích
 4. isterstvo národní obrany. Od konce roku 1918 se musela hrát spolu se slovenskou částí Nad Tatrou sa blýska. Aby nedocházelo k.
 5. Oficiální symboly České republiky: Pavel Sedláček: Symboly republiky - Symbols of the Czech republic. Obsah: - Velký státní znak - Malý státní znak - Státní barvy - Státní vlajka - Vlajka prezidenta republiky - Státní pečeť - Státní hymna vlajka, znak, hymna, prezident, ČR, Česká republika, Česko, historie, Czech, Czech republic, Czechi
 6. Didaktické hry v hodinách občanské výchovy Úvod Diplomová práce se zabývá didaktickými hrami, které je možné realizovat ve vyučovacích hodinách vzdělávacího oboru Výchova k občanství
 7. Ale tyto jevy nejsou symboly. Ten má hlubší filozofický význam. Všichni víme velmi dobře, že holubice je symbolem míru a dvojice bílých labutí symbolizuje lásku a loajalitu. Různé země mají také své vlastní znaky a znaky. Jsou oficiální a neoficiální. Mezi oficiální symboly patří státní symboly: erb, vlajka a hymna

Státní symboly - státní vlajka a státní barvy. Českých státních symbolů je celkově sedm: velký státní znak, malý státní znak, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní barvy (trikolora), státní pečeť a státní hymna. Podle neoficiální školní interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená. Státní symboly. Připravili Josef Kluge a Markéta Ševčíková Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Tradičními barvami českého soustátí jsou ale bílá a červená. Jenže tyto barvy v roce 1918 používalo i Polsko

Státní symboly České republiky - Ministerstvo vnitra České

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: státní symbol, Česká republika, státní hymna, státní znak, státní vlajka. Druh učebního materiál Korunovační klenoty = neoficiální státní symboly - Svatováclavská koruna 1346, žezlo a jablko až v 16. stol., korunou bylo korunována 21 panovníků (poslední byl Ferdinand V. 1836) Hlava č. 5. = Nejvyšší kontrolní Úřad NKU-orgán, jehož existenci zakotvuje Ústava = jedna z nejdůležitějších orgánů státu, je.

Státní symboly Slovenska - Wikipedi

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma Státní symboly a jejich význam s vexilologem Romanem Klimešem Klíčová slova: státní symboly, neoficiální státní symboly. Ověření ve výuce: Veřejná správa. Datum ověření: 14. 10. 2013. Třída: 2.VS. Anotace: na základě prezentace určit státní symboly a neoficiální státní symboly. Jméno a příjmení Pracovní lis NEOFICIÁLNÍ SYMBOLY neoficiální státní symboly - české korunovační klenoty - národní strom - lípa. ČESKÁ REPUBLIKA •ČR je DEMOKRATICKÝ STÁT. POKUS SE VYSVĚTLIT POJMY: •Demokracie •Diktatura •Totalita - popiš, jaký je mezi nimi rozdíl. DEMOKRACIE = vláda lid

Státní symboly A. oficiální 1. velký státní znak - tvoří ho štít rozdělený na 4 pole, v 1. a 4. poli je bílý lev na červeném poli (Čechy), ve 2. poli je červenobílá šachovaná orlice na modrém poli (Morava), ve 3. poli je černá orlice na žlutém poli (Slezsko) 2. malý státní znak - bílý lev na červeném pol Mimo tyto insignie vlastní Městská část Praha 13 i svoje fanfáry, které složil hudební skladatel a občan Stodůlek pan Josef Svejkovský a které lze považovat za neoficiální hymnu. Tyto fanfáry uslyšeli poprvé noví členové zastupitelstva po svém zvolení na prvním zasedání při skládání slibu v roce 1998 Neoficiální výklad symboliky státní vlajky je rovněž zajímavý - horní zelený pruh reprezentuje Tatary, potažmo muslimské obyvatelstvo, zatímco spodní červený pruh symbolizuje Rusy, respektive křesťany. Proužek bílé barvy symbolizuje mír a přátelství mezi oběma etniky Národní symboly Kanady jsou symboly, které se v Kanadě a v zahraničí používají k reprezentaci země a jejích obyvatel.Použití javorového listu jako kanadského symbolu pochází z počátku 18. století a je zobrazeno na jeho současných a předchozích vlajkách, penny a na erbu (nebo královských pažích).Mezi další významné symboly patří národní motto A Mari.

Státní symboly, ZSV - Základy společenských věd - - unium

Státní symboly Velké Británie jsou kromě vlajky a znaku národní vlastenecké písně. Slavný Bůh zachránit krále (královnu), který byl znám v 18. století. Navzdory skutečnosti, že stav písně není oficiálně určen pro tuto píseň, je již dlouho používán u všech významných mezinárodních i domácích britských. Jde o neoficiální státní znak CR. Její listy najdeme na prezidentské pedeti nebo prezidentské standarté. Velký státní znak se skládá ze polí. Napiš ke každému, kterou z historických zerní CR reprezentuje. Ozna¿, zda jsou následující výroky pravdivé (ANO), nebo nepravdivé (NE). Z písmen pa 1.Co nepatří mezi České státní symboly: a) malý státní znak b) trikolora c) Svatováclavská koruna. 2.Kolik . dílů má velký státní znak ČR: a) tři b) dva c) čtyři. 3.Jaké . je pořadí státních barev ČR: a) modrá, bílá, červená b) bílá, červená, modrá c) bílá, modrá, červená. 4.Jak Lípa, český neoficiální státní symbol, je letos díky stému výročí vzniku Československa pořádně na očích. • Oficiálními státními symboly jsou velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky (takzvaná prezidentská standarta), státní pečeť a státní hymna

České a československé státní symboly a jejich proměna ve

Nejznámější husitská píseň, taktéž používaná jako neoficiální česká hymna v době husitství Málo kdo už asi bude vědět, že právě boží bojovníci jsou hymnou Selské jízdy.. Instrumentální verze této skladby se stylizovaná používá při ceremoniálech ozbrojených složek ČR, zpravidla při přinášení nebo odnášení bojových praporů a státní. Teorie suverenity lidu (personální původ státní moci a ze které je odvozena demokracie jako vláda lidu) Princip oddělení moci (systém brzd a rovnováh - popření absolutní moci v jedněch rukou) Neoficiální státní symboly: Korunovační klenoty Téma: Státní symboly (hymna, vlajka, trikolóra, lípa, velký státní znak, pečeť) -vyber si tři z uvedených státních symbolů a napiš o nich krátké shrnutí cca tři odstavce (historie, význam každého symbolu)-Referát zašli do 7. 5. 2020 na e-mail: stephanie.fikarova@seznam.cz Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Státní zřízení a státní symboly. Chorvatská republika je moderní demokratický stát s ústavou z roku 1990. Současným presidentem je p. Stjepan Mesič, předsedou vlády je Ivo Sanader. Píseň byla poprvé hrána v roce 1891 jako neoficiální hymna. Tuto funkci plnila píseň až do 29.2. 1972, kdy ji poprvé dodatek k. Neoficiální EMBLÉM Protektorátu Čechy a Morava navrhovaný ministerstvem lidové osvěty (Emanuela Moravce) 1942/43, zde ve dvou provedeních z konce roku 1944** Protektorát Čechy a Morava měl oficiálně.. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! Slova: Josef Kajetán Tyl Hudba: František Škroup Neoficiální symboly - české korunovační klenoty obr. 7 Citace: obr. 1 LOUDA, Jiří. File:Coat of arms of the Czech Republic.svg: Velký státní znak [online]. 7 November 2012. [cit. 2012-11-03] Tel: 020 8669 6777. email: sales@cmyk.co.uk. 163 Stafford Road. Wallington Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: § 1. Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna

Státní symboly Státní vlajka Irska. Státní vlajku Irska tvoří tři svislé pruhy v barvě zelená, bílá, oranžová. Tato vlajka nahradila starší vlajku a, ač stále ještě jako neoficiální, byla poprvé odhalena 7. 3. 1848 nacionálně militantním vůdcem Thomasem Francisem Meagherem Státní symboly reprezentují naši republiku, vycházejí z jejích tradic, historie a kultury. Národní muzeum připravilo jako první výstavu po ukončení nouzového stavu - Symboly. Ta se věnuje všem státním symbolům České republiky, ukazuje jejich původ, zajímavosti jejich vzniku a zejména pak jejich proměnu od roku 1918. VEKTORY: Znak České republiky ke stažení v křivkách zdarma (National Emblem of Czech Republic) | Dooffy Design and my Dooffy world - this is original world for everyone. Free downloads original icons, plugins for photoshop, original wallpapers, fun, video and more.. Pozemkové úpravy: řízení o pozemkových úpravách; přechod vlastnického práva k pozemkům v území s nedokončeným scelovacím řízením k § 6 odst. 1 a § 14 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb

www.anglie-info.estranky.cz - Státní symboly

Státní zřízení . Rakousko-Uhersko bylo unií dvou státních celků: Rakouska - oficiální název Království a země v říšské radě zastoupené, neoficiální název Předlitavsko; Uherska - Uherského království a dalších zemí s ním spojených personální unií v tzv. Země Koruny svatoštěpánské, neoficiální název Zalitavsko Klip: Daniel Landa - Nad Afghánistánem (2008 - neoficiální) 10. 10. 2008. Klip: Daniel Landa - Nad Afghánistánem (2008 - neoficiální!!! Použití stávající vlajky bylo potvrzeno 1. ledna 2012. Je také zajímavé, že oficiální verze státní a státní vlajky se skládá pouze ze tří barevných pruhů, ale je zde také neoficiální státní vlajka, uprostřed níž je státní znak. Fotografie vlajky Maďarsk

Státní symboly ČR - Občanská výchova / společenskovědní

PPT - Státní symboly ČR PowerPoint Presentation - ID:3238852

DUMY.CZ Materiál Státní symboly ČR - pracovní lis

 1. Antarktida - státní vlajky zemí a symboly stát
 2. Od vzniku naší republiky uplynulo 93 let - Chrudimský dení
 3. Státní symboly - Zákony pro lid
 4. Státní symboly - Zeměpis 9
 5. Státní symboly České Republiky - GJV
Státní symboly, peníze a ceny – Martin a Nicol

Snímek 1 - ZŠ U Dvora Letohra

 1. Symboly zemí světa: popi
 2. Můj stát Státní hymna ČR - Můj stát Můj stá
 3. Státní symboly Státu Gymnázium - Mikronárody Wik
 4. KVÍZ: Znáte stromy jako národní symboly států? - eXtra
 5. Československo si vybralo symboly rok a půl po svém vzniku
 6. Oficiální symboly České republiky
 7. Symboly světa: popis - kultura 202

Video: Masaryk chtěl vlajku s pruhy a hvězdami

Státní symboly - Zeměpis 9
 • Lenoch nářečně.
 • Poháry ostrava.
 • Sabrina 1995.
 • Kde pohladit tygra.
 • Fototapeta moře.
 • Hlášky z vánočních filmů.
 • Druhe dite ve 39.
 • Cewe color as.
 • Zlaté naušnice s kamínkem.
 • Jak dlouho vařit brambory na kaši.
 • Shalom překlad.
 • Výpočet kinetické energie.
 • Odvážné palce rogue one.
 • Vliv porodu na psychiku dítěte.
 • Double rex.
 • Bolest kostí.
 • Kartuše egypt.
 • Podvodní ragby.
 • Pružná zalévací hmota.
 • Fotodárky pro děti.
 • Reálná cena nemovitosti.
 • Delka kalhot oblek.
 • Levné stříbrné sety.
 • Sesuvy mapa.
 • Chřestýš tygří.
 • Keltský symbol.
 • Monkey business piece of my life.
 • Krkavcoviti.
 • Mandelinka modrá.
 • Laserbeamer nano cena.
 • Mcdonald strakonicka ceske budejovice.
 • Pavilon y bvv.
 • Ropný tanker.
 • Předchůdci člověka tabulka.
 • Rumy druhy.
 • Bezpečnostní požadavky na žebříky.
 • Vizovice masters 2019.
 • Psí hotel ostrava (ostrava michálkovice.
 • Elektro chopper 2000w.
 • Cestovní pojištění slovensko online.
 • Proteinová tyčinka maxsport.